SCOPUL GRUPULUI

Grupul European de Interes Economic are caracter comercial şi este constituit în scopul realizării următoarelor activităţi:

■ Investiţii în sectorul energiilor regenerabile (hidroenergie, eoliană, solară, deşeuri municipale, biomasă, geotermală etc.) din Europa Centrală şi de Est, în special în Europa de Sud-Est;

■ Comercializarea energiei electrice, termice şi a combustibililor gazoşi pe piaţa internă şi europeană;

■ Investiţii în sectorul energiilor convenţionale (cărbune şi gaze) pe bază de tehnologii cu emisii reduse de CO2, NOx, SOx în Europa de Sud – Est (Comunitatea Energetică Sud Est Europeană) şi eficienţă energetică înaltă;

■ Susţinerea şi promovarea co-generarii de înaltă eficienţă în Europa Centrală şi de Est, în special în Europa de Sud – Est (Comunitatea Energetică Sud Est Europeană);

■ Investiţii în infrastructură de transport (rutier, aerian, feroviar şi naval), în infrastructură de transport a energiei electrice, a gazelor şi produselor petroliere, în infrastructură de apă şi canal pentru municipalităţi;

■ Lucrări de geniu civil, lucrări de construcţie a clădirilor nerezidenţiale şi lucrări speciale de construcţii;

■ Consultanţă pentru management şi afaceri în domeniul energetic şi al infrastructurii.