ISTORIC

Europe Investment & Advisory Energy Group G.E.I.E. ("EIAEG") este un grup european de interes economic organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985 privind instituirea Grupului european de interes economic (GEIE), publicat în Jurnalul oficial al Comunităţilor Europene nr. L 199 din 31 iulie 1985 şi a Legii 161 din 19 aprilie 2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completãrile ulterioare, constituit cu scopul de a investi si a sustine investitiile in:

■ infrastructura energetica din Europa Centralã şi de Sud-Est in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, a cresterii eficientei energetice si a utilizarii energiei din surse regenerabile in conformitate cu prevederile Strategiei energetice a Uniunii Europene si a Strategiei Europa 2020 prin construirea unui portofoliu de active noi atat printr-un mix tehnologic de producere a energiei electrice si termice bazat pe tehnologii care valorifica cu randamente superioare si externalitati reduse sursele convetionale de energie (cum ar fi gazeificarea carbunelui si centrale pe gaze in ciclu combinat) sau care valorifica resursele regenerabile de energie (eolianã, solarã, biomasã, geotermala şi hidro) cat si in active de transport a energiei electrice si a gazelor naturale;

■ în infrastructurã rutiera, aeriana si feroviara din Europa Centrală şi de Est in scopul modernizari si dezvoltarii acesteia;

■ in obiective de constructii civile pentru comunitatile locale (spitale, scoli, sisteme de canalizare etc.).

Europe Investment & Advisory Energy Group G.E.I.E. a dezvoltat relatii de afaceri cu finantatori internationali care sunt gata sa-i finanateze proiectele propuse.